Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Tuszów Narodowy
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rejestry  / Rejestr działalności regulowanej
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr działalności regulowanej Rejestr działalności regulowanej


Rejestr  działalności  regulowanej

Gmina Tuszów Narodowy

 

LP

NAZWA FIRMY, OZNACZENIE SIEDZIBY I ADRES LUB IMIĘ, NAZWISKO I ADRES PRZEDSIĘBIORCY

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)

NUMER IDENTYFIKACJI  REGON

OKREŚLENIE RODZAJU ODBIERANYCH ODPADÓW

NUMER REJESTROWY

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej 
Sp. z o.o.

ul. Wolności 44

39-300 Mielec

817-13-96-575

690439247

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 Opakowania z drewna,

15 01 04 Opakowania z metali,

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 Opakowania ze szkła,

15 01 09 Opakowania z tekstyliów,

15 01 10٭ Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne  i toksyczne)

15 01 11٭ Opakowania z  metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.  azbest), włącznie  z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

20 01 01 Papier i tektura,

20 01 02 Szkło,

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 Odzież,

20 01 11 Tekstylia,

20 01 13٭ Rozpuszczalniki,

20 01 14٭ Kwasy,

20 01 15٭ Alkalia,

20 01 17٭ Odczynniki fotograficzne,

20 01 19٭ Środki ochrony roślin I i II  klasy toksyczności  (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21٭  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23٭  Urządzenia zawierające freony,

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26٭ Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27٭ Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29٭ Detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31٭ Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,

200133٭ Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35٭ Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23i 20 01 35,

20 01 37٭ Drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 Tworzywa sztuczne,

20 01 40 Metale,

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji,

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 Odpady z targowisk,

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,

16 01 03 – Zużyte  opony,

17 01 01 – Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów,

17 01 02 – Gruz ceglany,

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

17 01 07 – Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 07,

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82 – inne niewymienione odpady,

17 02 01 -  drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 03 01* - Asfalt zawierający smołę,

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 03 80 – Odpadowa papa,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,

17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 03* - Gleba i ziemia w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB),

17 05 04 – Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

17 05 05* - urobek z pogłębiania  zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny  niż wymieniony w 17 05 05,

17 06 01* -  materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 03* -  inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

17 08 01* - materiały konstrukcyjne zawierające gips, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

ŚFP.7032.1.2012

2

SanTa-EKO
Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz

864-13-25-941

830296989

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 Opakowania z drewna,

15 01 04 Opakowania z metali,

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 Opakowania ze szkła,

15 01 09 Opakowania z tekstyliów,

15 01 10٭ Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne  i toksyczne)

15 01 11٭ Opakowania z  metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.  azbest), włącznie  z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub wysegregowane  odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia  niezawierające substancji niebezpiecznych,

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82 – inne niewymienione odpady,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady klejowe),

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 03 80 – odpadowa papa,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 –cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 08 02 -  materiały konstrukcyjne zawierające gips i inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

20 01 01 Papier i tektura,

20 01 02 Szkło,

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 Odzież,

20 01 11 Tekstylia,

20 01 13٭ Rozpuszczalniki,

20 01 14٭ Kwasy,

20 01 15٭  Alkalia,

20 01 17٭  Odczynniki fotograficzne,

20 01 19٭  Środki ochrony roślin I i II  klasy toksyczności  (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21٭  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23٭  Urządzenia zawierające freony,

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26٭ Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27٭ Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29٭ Detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31٭ Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,

200133٭ Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35٭ Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23i 20 01 35,

20 01 37٭ Drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 Tworzywa sztuczne,

20 01 40 Metale,

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienioe, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29٭ Detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31٭ Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35٭ Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23i 20 01 35,

20 01 37٭ Drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 Tworzywa sztuczne,

20 01 40 Metale,

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji,

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 Odpady z targowisk,

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,

OŚG.7032.4.2012

3

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

NIP 865-000-30-71

830036219

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 Opakowania z drewna,

15 01 04 Opakowania z metali,

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 Opakowania ze szkła,

15 01 09 Opakowania z tekstyliów,

15 01 10٭ Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne  i toksyczne)

16 01 03 – Zużyte  opony,

17 01 01 – Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i rmontów,

17 01 02 – Gruz ceglany,

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 – Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 07,

17 01 80 -  usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01; 17 09 02; 17 09 03

 

20 01 01 Papier i tektura,

20 01 02 Szkło,

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 Odzież,

20 01 11 Tekstylia,

20 01 13٭ Rozpuszczalniki,

20 01 14٭ Kwasy,

20 01 15٭  Alkalia,

20 01 17٭  Odczynniki fotograficzne,

20 01 19٭  Środki ochrony roślin I i II  klasy toksyczności  (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21٭  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23٭  Urządzenia zawierające freony,

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26٭ Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27٭ Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29٭ Detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31٭ Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35٭ Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23i 20 01 35,

20 01 37٭ Drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 Tworzywa sztuczne,

20 01 40 Metale,

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji,

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 Odpady z targowisk,

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,

OŚG.7032.3.2012

4

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s. c.

ul. Wyspiańskiego 3

33-300 Nowy Sącz

734-10-12-350

490376978

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 Opakowania z drewna,

15 01 04 Opakowania z metali,

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 Opakowania ze szkła,

15 01 09 Opakowania z tekstyliów,

15 01 10٭ Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne  i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

16 01 03 – Zużyte  opony,

17 01 01 – Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów,

17 01 02 – Gruz ceglany,

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

17 01 07 – Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 07,

17 02 01 -  drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 0411 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 01* -  materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 03* - inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

17 08 01* - materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 01* -  odpady z budowy, remontu i demontażu zawierające rtęć,

17 09 02* - odpady z budowy, rmontu i demontażu zawierające PCB (substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa,  wykładziny podłogowe zwierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory),

17 09 03* - inne odpady z budowy, remontu i demontażu (w tym odpady  zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

20 01 01 Papier i tektura,

20 01 02 Szkło,

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 Odzież,

20 01 11 Tekstylia,

20 01 13٭ Rozpuszczalniki,

20 01 14٭ Kwasy,

20 01 15٭  Alkalia,

20 01 17٭  Odczynniki fotograficzne,

20 01 19٭  Środki ochrony roślin I i II  klasy toksyczności  (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21٭  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23٭  Urządzenia zawierające freony,

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26٭ Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27٭ Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskitura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż jadalne,

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

OŚG.7032.4.2014

5

FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.

ul. Strefowa 8

39 - 400 Tarnobrzeg

867-20-78-171

180002083

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 Opakowania z drewna,

15 01 04 Opakowania z metali,

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 Opakowania ze szkła,

15 01 09 Opakowania z tekstyliów,

15 01 10٭ Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne  i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

16 01 03 – Zużyte  opony,

17 01 01 – Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów,

17 01 02 – Gruz ceglany,

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

17 01 07 – Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 07,

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82 – inne niewymienione odpady,

17 02 01 -  drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

20 01 01 Papier i tektura,

20 01 02 Szkło,

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 Odzież,

20 01 11 Tekstylia,

20 01 13٭ Rozpuszczalniki,

20 01 14٭ Kwasy,

20 01 15٭  Alkalia,

20 01 17٭  Odczynniki fotograficzne,

20 01 19٭  Środki ochrony roślin I i II  klasy toksyczności  (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21٭  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23٭  Urządzenia zawierające freony,

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26٭ Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27٭ Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29٭ Detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31٭ Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35٭ Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23i 20 01 35,

20 01 37٭ Drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 Tworzywa sztuczne,

20 01 40 Metale,

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji,

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 Odpady z targowisk,

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,

OŚG.70

6

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„Zieliński” Zbigniew Zieliński

Ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków

657-140-00-84

292675527

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 Opakowania z drewna,

15 01 04 Opakowania z metali,

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 Opakowania ze szkła,

15 01 09 Opakowania z tekstyliów,

15 01 10٭ Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne  i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 – Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów,

17 01 02 – Gruz ceglany,

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

17 01 07 – Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 07,

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 82 – inne niewymienione odpady,

17 02 01 -  drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smoła i produkty smołowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy ( kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż jadalne,

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

OŚG.7032.3.2014

7

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.

Ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec

 866-000-13-98  830337375 20 03 01,
20 02 01,
15 01 01,
15 01 04,
20 01 40,
15 01 02,
20 01 39,
15 01 05,
15 01 04,
20 01 40,
20 01 02,
15 01 07,
20 01 08,
20 02 01,
20 03 07,
16 01 03,
20 01 33,
20 01 34,
20 01 35*,
20 01 36,
20 01 21*,
20 01 23,
17 01 01,
17 01 02,
17 01 03,
17 01 80,
17 01 82,
17 02 02,
17 02 03,
17 06 04,
17 08 02,
17 03 80,
17 06 03*,
20 01 37*,
20 01 38,
20 01 32,
20 01 31*,
15 01 10*,
20 01 13*,
20 01 14*,
20 01 15*,
20 01 19*,
20 01 27*,
20 01 28,
20 01 29*,
20 01 30,
20 01 80,
20 01 10,
20 01 11
 OŚG.7032.1.2019

8

P.U.K „EMPOL”
Sp. z o.o.
Os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

735-24-97-196  492841416  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 03 Opakowania z drewna,
15 01 04 Opakowania z metali,
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
15 01 07 Opakowania ze szkła,
15 01 09 Opakowania z tekstyliów,
15 01 10٭ Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 – Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów,
17 01 02 – Gruz ceglany,
17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
17 01 07 – Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
17 02 01 - drewno,
17 02 02 – szkło,
17 02 03 – tworzywa sztuczne,
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,
17 04 02 – aluminium,
17 04 03 – ołów,
17 04 04 – cynk,
17 04 05 – żelazo i stal,
17 04 06 – cyna,
17 04 07 – mieszaniny metali,
17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10,
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
20 01 01 Papier i tektura,
20 01 02 Szkło,
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
20 01 10 Odzież,
20 01 11 Tekstylia,
20 01 13٭ Rozpuszczalniki,
20 01 14٭ Kwasy,
20 01 15٭ Alkalia,
20 01 17٭ Odczynniki fotograficzne,
20 01 19٭ Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),
20 01 21٭ Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
20 01 23٭ Urządzenia zawierające freony,
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne,
20 01 26٭ Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,
20 01 27٭ Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,
20 01 29٭ Detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
20 01 31٭ Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
200133٭ Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 35٭ Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23i 20 01 35,
20 01 37٭ Drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
20 01 39 Tworzywa sztuczne,
20 01 40 Metale,
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych,
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie,
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji,
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 Odpady z targowisk,
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,
 OŚG.7032.1.2020

 

 data wytworzenia2014-09-03
data udostępnienia2014-09-03
sporządzone przez
opublikowane przezŁukasz Furtek
ilość odwiedzin2815
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225 , 39-332 Tuszów Narodowy, tel.: (4817) 7743720, fax: (4817) 7743721, gmina@tuszownarodowy.pl, www.tuszownarodowy.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@