Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuszów Narodowy
Menu góra
Strona startowa Gmina Rada Gminy Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Gminy, bieżące, menu 33 - BIP - Urząd Gminy Tuszów Narodowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Gminy

Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Gminy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Nagrywanie oraz transmisja obrad sesji Rady Gminy w Tuszowie Narodowym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że obrady Rady Gminy w Tuszowie narodowym są nagrywane i transmitowane przez internet:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym
z siedzibą w Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy 225,
e-mail: gmina@tuszownarodowy.pl
tel. 17 7743720

OSOBA REPREZENTUJĄCA
ADMINISTRATORA DANYCH

Administratora danych osobowych reprezentuje
Wójt Gminy Tuszów Narodowy, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: gmina@tuszownarodowy.pl, tel. 17 7743720 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Agnieszkę Rusin. Z IOD może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@tuszownarodowy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności zapewnienia jawności
i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów
, na podstawie

  • art. 6 ust. 1 lit. c, RODO; 
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
  • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

ODBIORCY DANYCH

Uprawnione podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych.  
Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich w rozumieniu RODO

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

O okresie przechowywania mówi obowiązująca w urzędzie instrukcja kancelaryjna oraz przepisy archiwalne.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Metryka

sporządzono
2019-11-14 przez
udostępniono
2019-11-14 00:00 przez Łukasz Furtek
zmodyfikowano
2019-11-14 14:42 przez Furtek Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2313
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.