Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuszów Narodowy
Menu góra
Strona startowa Strategia ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Strategia ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027, bieżące, menu 259 - BIP - Urząd Gminy Tuszów Narodowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Strategia ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027

Strategia ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027

Ankieta wśród Mieszkańców:

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027 prosimy Państwa, jako mieszkańców tego obszaru, o podzielenie się swoimi uwagami.

Badanie do którego zostali Państwo zaproszeni, ma na celu zidentyfikować kluczowe problemy i potrzeby rozwojowe samorządów tworzących obszar funkcjonalny oraz pomóc wskazać przedsięwzięcia niezbędne do realizacji w kolejnych latach.

MOF Mielec tworzą następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Miejska Mielec, Gmina Mielec, Gmina Przecław, Gmina Tuszów Narodowy.

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania rozwoju MOF Mielca.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 15.01.2023 r.

 Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_mielec_mieszkancy

***

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych:

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywaniem dokumentu „Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027” prowadzony jest nabór partnerów społeczno-gospodarczych chcących zgłosić swój akces do procesu opracowania dokumentu Strategii ZIT.

Zgodnie z projektem „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce”, ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Jednym z warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Strategii ZIT”, którego obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych. Tym samym przygotowywany przez MOF dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

  • Społeczeństwa obywatelskiego
  • Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
  • Promowanie włączenia społecznego
  • Praw podstawowych
  • Praw osób niepełnosprawnych
  • Równości i niedyskryminacji

Zachęcamy organizacje  oraz interesariuszy działających na terenie miasta Mielca, gmin Mielec, Tuszów Narodowy oraz Przecław do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata  2022-2027".

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności obszaru funkcjonalnego.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 30.01.2023 r.

Link do naboru: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_mielec_organizacje

Metryka

sporządzono
2022-12-28 przez Paterak Renata
udostępniono
2022-12-28 10:09 przez Furtek Łukasz
zmodyfikowano
2022-12-28 10:13 przez Furtek Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
363
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.