Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuszów Narodowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona Danych Osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ochrona Danych Osobowych, bieżące, menu 176 - BIP - Urząd Gminy Tuszów Narodowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
w Tuszowie Narodowym
z siedzibą w Tuszów Narodowy 225,
39-331 Tuszów Narodowy 225,
e-mail: gmina@tuszownarodowy.pl, tel. 17 7743720

OSOBA REPREZENTUJĄCA
ADMINISTRATORA DANYCH

Administratora danych osobowych reprezentuje Wójt Gminy Tuszów Narodowy, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: gmina@tuszownarodowy.pl, tel. 17 774 37 20 lub pisemnie na adres siedziby administratora,

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator –  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Agnieszkę Rusin. Z IOD może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@tuszownarodowy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e RODO i wyłącznie w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

ODBIORCY DANYCH

Uprawnione podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych.   

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Nie dotyczy

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

O okresie przechowywania danych osobowych mówi obowiązująca
w urzędzie instrukcja kancelaryjna oraz przepisy archiwalne.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 12,15 RODO), prawo do ich poprawiania (art. 16 RODO).  Ponadto, także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (art.13 ust. 3 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ( art. 18 RODO).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (nagrywanie oraz transmisja obrad sesji Rady Gminy w Tuszowie Narodowym)

Klauzula informacyjna - MONITORING

Wykaz ustaw, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy w celu realizacji ustawowych zadań Gminy

 

Metryka

sporządzono
2017-03-16 przez
udostępniono
2017-03-16 00:00 przez Łukasz Furtek
zmodyfikowano
2019-11-14 14:27 przez Furtek Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4298
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.