Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuszów Narodowy
Menu góra
Strona startowa Prawo Uchwały Rady Gminy VII Kadencja 2014 - 2018 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016, bieżące, menu 133 - BIP - Urząd Gminy Tuszów Narodowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

2016

Sesja Nr XVI z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XVI/153/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodow placówkach wychowania przedszkolnego

Uchwała Nr XVI/152/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz pomocy rzeczowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVI/151/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2017 - 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku - Przedsięwzięcia WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszów Narodowy na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/149/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/149/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku - Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2017 rok

Uchwała Nr XVI/148/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2016 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku - Przedsięwzięcia WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2016 r.

Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku - Harmonogram zadaniowy planowanych kosztów na 2017 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr XVI/144/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tuszów Narodowy

Załącznik graficzny do Uchwały Nr XVI/144/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XVI/143/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatela Gminy Tuszów Narodowy

 

Sesja Nr XV z dnia 25 listopada 2016 roku

Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych gminy Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XV/141/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2016-2020 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku - Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku - Przedsięwzięcia WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku

Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2016 r.

Uchwała Nr XV/139/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XV/138/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/132/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku - Stawki podatku od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/132/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku - Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pozjazów równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/132/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku - Stawki podatku od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Uchwała Nr XV/137/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2017

Uchwała Nr XV/136/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2017

Uchwała Nr XV/135/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta do cerów wymiaru podatku rolnego na rok 2017

Uchwała Nr XV/134/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowarzanie ścieków

Uchwała Nr XV/133/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszów Narodowy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok

Załącznik do Uchwały Nr XV/132/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 listopada 2016 roku - Program współpracy Gminy Tuszów Narodowy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

 

Sesja Nr XIV z dnia 11 października 2016 roku

Uchwała Nr XIV/131/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Uchwała Nr XIV/130/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy"

Uchwała Nr XIV/129/2016Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2016 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/129/2016  Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku - Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/129/2016  Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku - Przedsięwzięcia WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/129/2016  Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku

Uchwała Nr XIV/128/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2016 r.

Uchwała Nr XIV/127/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Kort Tenisowy" w Tuszowie Narodowym

Załącznik do Uchwały Nr XIV/127/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku - Regulamin korzystania z Kortu Tenisowego w Tuszowie Narodowym

Uchwała Nr XIV/126/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Orlik Lekkoatletyczny" w Maliniu, Gmina Tuszów Narodowy

Załącznik do Uchwały Nr XIV/126/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku - Regulamin korzystania z obiektu sportowego "Orlik Lekkoatletyczny" w Maliniu

Uchwała Nr XIV/125/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjno-Sportowe", zwane dalej w skrócie CRRS w Tuszowie Narodowym

Załącznik do Uchwały Nr XIV/125/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku - Regulami korzystania z obiektu sportowego "Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjno-Sportowe", zwane dalej w skrócie CRRS w Tuszowie Narodowym

Uchwała Nr XIV/124/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "ORLIK 2012" w Jaślanach

Załącznik do Uchwały Nr XIV/124/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku - Regulamin korzystania z obiektu sportowego "ORLIK 2012" w Jaślanach znajdującego się przy Zespole Szkół w Jaślanach, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku - Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku - Regulamin korzystania z siłowni plenerowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku - Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 11 października 2016 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 

Sesja Nr XIII z dnia 29 lipca 2016 roku

Uchwała Nr XIII/121/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2016 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/121/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 lipca 2016 roku - Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/121/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 lipca 2016 roku - Przedsięwzięcia WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/121/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 lipca 2016 roku

Uchwała Nr XIII/120/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2016 r.

Uchwała Nr XIII/119/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuszów Narodowy

Załącznik do Uchwały Nr XIII/119/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 lipca 2016 roku - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuszów Narodowy

 

Sesja Nr XII z dnia 13 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr XII/118/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XII/117/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2016 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/117/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku - Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/117/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku - Przedsięwzięcia WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr XII/117/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr XII/116/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2016 r.

Uchwała Nr XII/115/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy z tytułu wykonania budżetu za rok 2015

Uchwała Nr XII/114/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XII/113/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/113/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok

Uchwała Nr XII/112/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego we wsi Jaślany, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XII/111/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Sarnów, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Ławnica, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Ławnica, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XII/108/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Grochowe, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XII/107/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Grochowe, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XII/106/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Dębiaki, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XII/105/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Dębiaki, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XII/104/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Powiatu Mieleckiego, w miejscowości Dębiaki, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XII/103/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dębiakach, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XII/102/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi, położonych w miejscowości Grochowe - I etap

Załącznik graficzny do Uchwały Nr XII/102/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr XII/101/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym

Załącznik do Uchwały Nr XII/101/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 czerwca 2016 roku - Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym

 

Sesja Nr XI z dnia 2 marca 2016 roku

Uchwała Nr XI/100/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuszów Narodowy na rok 2016

Uchwała Nr XI/99/2016  Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr X/82/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy na rok 2016

Uchwała Nr XI/98/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2016 r.

Uchwała Nr XI/97/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuszów Narodowy

Załącznik do Uchwały Nr XI/97/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XI/96/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuszów Narodowy do roku 2020

Załącznik do Uchwały Nr XI/96/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku - Strategia Rozwoju Problemów Społecznych Gminy Tuszów Narodowy do roku 2020

Uchwała Nr XI/95/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Tuszów Narodowy na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/95/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku - Program osłonowy dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Tuszów narodowy na 2016 rok

Uchwała Nr XI/94/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku dotyczące Uchwały Nr XI/94/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku

Uchwała Nr XI/93/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę własną Nr IX/63/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszów Narodowy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Uchwała Nr XI/92/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Józefów, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XI/91/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Józefów, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XI/90/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego we wsi Józefów, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XI/89/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego we wsi Józefów, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XI/88/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego we wsi Józefów, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XI/87/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego we wsi Józefów, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XI/86/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego we wsi Grochowe, Gmina Tuszów Narodowy

Uchwała Nr XI/85/2016 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tuszów Narodowy w drodze zamiany

 

Metryka

sporządzono
2016-04-12 przez Furtek Łukasz
udostępniono
2016-04-12 00:00 przez Łukasz Furtek
zmodyfikowano
2017-02-14 13:30 przez Furtek Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1523
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.