Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuszów Narodowy
Menu góra
Strona startowa Prawo Uchwały Rady Gminy VII Kadencja 2014 - 2018 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014, bieżące, menu 131 - BIP - Urząd Gminy Tuszów Narodowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

2014

 

 Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego

Uchwała Nr III/21/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2015 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku - Przedsięwzięcia WPF

Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Tuszów Narodowy na rok 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku - Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2015 r.

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2014 r.

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXXI/293/2013 Rady Gminy Tuszów Narodowy na rok 2014

Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 grudnia 2014 roku - Harmonogram zadaniowy planowanych kosztów na 2015 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

 

Sesja Nr II z dnia 10 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XXXI/289/2013 w sprawie gromadzenia i przeznaczenia środków publicznych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych

Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2014 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 roku - Wielolenia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 roku - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2014 r.

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXXI/293/2013 Rady Gminy Tuszów Narodowy na rok 2014

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Tuszów Narodowy

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Tuszów Narodowy

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości drogowych pomiędzy Gminą Tuszów Narodowy a Powiatem Mieleckim

 

Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Finansów Publicznych

Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Regulaminowej i Spraw Społecznych

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tuszów Narodowy

Załącznik do Uchwały Nr I/2/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 1 grudnia 2014 roku - Protokół z obliczenia głosów oddanych w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tuszów Narodowy sporządzony na sesji w dniu 1 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tuszów Narodowy

Załącznik do Uchwały Nr I/1/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 1 grudnia 2014 roku - Protokół z obliczenia głosów oddanych w wyborach na Przewodniczących Rady Gminy Tuszów Narodowy sporządzony na sesji w dniu 1 grudnia 2014 r.

 

Metryka

sporządzono
2014-12-05 przez
udostępniono
2014-12-23 00:00 przez Łukasz Furtek
zmodyfikowano
2015-03-19 09:59 przez Furtek Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1656
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.